Informacinių ir komunikacinių technologinių sprendimų bendrovė „Inveta“, mokslo pagalba, ieškojo naujų socialinės klasterystės plėtros, adaptuojant Web 2.0 technologijas, galimybių. Bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkais buvo atlikta galimybių studija skirta efektyviausių įrankių internetinėje erdvėje vykstančiam bendradarbiavimui plėtoti.

Lietuvos edukologijos universiteto galimybių studija parengta įgyvendinant VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektus, skirtus inovacinei veiklai pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams.